หน่วยงานโรงเรียน

หน่วยงานของโรงเรียนประสานมิตรวิทยา แบ่งออกเป็นฝ่ายดังนี้

  • ฝ่ายวิชาการ
  • ฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายธุรการ
Advertisements
%d bloggers like this: