รูปแบบและการใช้ Some กับ Any Someone/ anyone/ somewhere/ anywhere, etc

1. โดยทั่วไปแล้ว ใช้ some กับประโยค Positive Sentences (ประโยคธรรมดา)  และใช้ any กับประโยค  Negative Sentences (ประโยคปฏิเสธ)  ดังตัวอย่าง

                Ann has bought some new shoes.

                They don’t have any children.

                I’ve got something in my eye.

                He is lazy. He never does any work.

                นอกจากนี้ ยังใช้ any กับคำพูดที่มีความหมายในเชิงลบ (negative meaning)  ดังตัวอย่าง

                He left home without any money. (= He didn’t have any money.)

                She refused to say anything. (= She didn’t say anything.)

2. ใช้ any/ anyone/ anything, etc. อยู่หลัง if เสมอ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                If any letters arrive for me, can you send them to this address?

                If anyone has any question, I’ll be glad to answer them.

                If you need anything, just ask.

                Buy some apples if you see any.

                ประโยคบางประโยคแม้จะไม่มี if ร่วมอยู่ด้วย แต่อาจมีความหมายเช่นเดียวกับ if ก็ได้  เช่น

                Anyone who wants to take the exam must give me their names before Friday.

                (Anyone ในที่นี้มีความหมายว่า if there is anyone)

                I’ll send on any letters that arrive for you. (any letters ในที่นี้มีความหมายว่า  if any letters)

3. ในประโยคคำถาม โดยปรกติใช้ any เท่านั้น ดังตัวอย่าง

                Do you have any money?

                Has anybody seen Tom?

                แต่อย่างไรก็ตาม นิยมใช้ some ในประโยคคำถามเมื่อหวังว่าจะได้รับคำตอบ yes สำหรับคำถามนั้นๆ เช่น

                What’s wrong with your eye? Have you got something in it? (ผู้ถามรู้สึกว่ามีอะไรเข้าตาของผู้ถูกถาม จึงหวังว่าผู้ถูกถามคงตอบ yes)

                และนิยมใช้ some ในประโยคคำถาม เมื่อเสนอหรือขอในสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เช่น

                Would you like some tea?

                Can I have some of those apples?

4. any ยังมีความหมายเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกัน any/ anyone/ anybody/ anything/ anywhere อาจมีความหมายว่า ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น who/ which/ what/ where ก็ได้  เช่น

                You can catch any of these buses. (=ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถประจำทางคันไหน)

                Come and see me any time you want. (=ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเมื่อไร)

                You can have anything you want for your birthday present.

                We left the door unlocked. Anybody could have come in.

                I’d rather go anywhere than stay at home during my vacation.

                Sing a song.  Which song shall I sing?  Any song.  I don’t care.

5. someone/ somebody/ anyone/ anybody  ต่างเป็น คำเอกพจน์ทั้งหมด  ดังตัวอย่าง

                Someone wants to see you.

                Is anybody there?

                แต่นิยมใช้ they/ them/ their  ข้างหลังของคำเหล่านี้  เช่น

                If anyone wants to leave early, they can  (=he or she can)

                Somebody has spilled their coffee on the carpet.  (=his or her)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: